Tổng kết công tác tổ chức lễ Họp mặt truyền thống Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 22 tại Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội ngày 23 và 24/3/2019

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỄ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG

HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM LẦN THỨ 22

TẠI HÒA XÁ, ỨNG HÒA, TP HÀ NỘI
NGÀY 23,24 THÁNG 3 NĂM 2019

I-KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1/Thành công rất tốt đẹp trên cả sự mong đợi .
+ Tạo một mốc son chói sáng về sự hội tụ và kết nối dòng tộc họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.
+ Số lượng đại biểu đông kỷ lục: 3 800 người thuộc 23 tỉnh thành ở khắp mọi miền Tổ Quốc và kiều bào ở nước ngoài.
+ Không gian hoành tráng, uy nghiêm.
2/Củng cố và nâng lên tầm cao mới về sự kết nối yêu thương trong dòng tộc, trong lòng nhân dân Hòa Xá.Tạo nên một nấc thang mới cho sự phát triển của dòng tộc họ Đỗ Đậu.
3/Khích lệ cao độ lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm của những người con họ Đỗ Đậu với dòng tộc và đất nước.
4/ Tạo nên một điển hình về việc tổ chức lễ họp mặt truyền thống họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.
5/ Đã động viên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân, để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng bà con họ Đỗ Đậu, thực sự là ấm áp tình thân dòng tộc, trên cả nghĩa anh em ruột thịt.
6/ BTC làm việc khoa học, đầy nhiệt tình và tâm huyết, là bài học quý giá cho các BTC tiếp theo.
7/An toàn tuyệt đối về người, tài sản và an ninh trật tự.
II- HẠN CHẾ, TỒN TẠI
1/Sự chỉ đạo của HĐH ĐVN
+ Thiếu sự giúp đỡ, phối hợp với BTC về kinh nghiệm và thông tin cho các địa phương.
2/BTC còn thiếu kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn.
+ Công tác cập nhật, thống kê chưa kịp thời, thiếu dữ liệu do việc đăng ký số đại biểu tham dự chậm chễ, thiếu chính xác gây khó khăn cho ban tổ chức.
+ Phản ứng chậm, chưa kịp thời xử lý tình huống nảy sinh trong quá trình sự kiện.

III- BÀI HỌC RÚT RA
1/Phải có một chương trình chung, thống nhất cho các buổi họp mặt.
2/ BTC phải đủ mạnh về lực lượng, có tâm huyết cũng như năng lực tổ chức thực hiện.
Biết động viên và phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dòng tộc và nhân dân địa phương.
3/ Công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng để kết nối, động viên, khích lệ và thông báo kịp thời các thông tin về hội nghị, các nội dung cần biết khi đi tham dự hội nghị.
4/ Việc đăng ký đại biểu phải sớm và đảm bảo chính xác.
IV- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1/Củng cố, thành lập các Hội đồng dòng họ từ trung ương, tỉnh, huyện, xã thông qua hội nghị bầu cử dân chủ. HĐTW có 01 chủ tịch, nhiều phó chủ tịch là chủ tịch HĐ của các tỉnh, thành, có ban thư ký, và các ban giúp việc khác.
+ Hội đồng trung ương, tỉnh nhiệm kỳ 04 năm, huyện 02 năm.
+ 02 năm tổ chức họp mặt một lần, 02 năm bầu giữa nhiệm kỳ, 04 năm bầu lãnh đạo nhiệm kỳ mới.
2/ Chọn lựa địa điểm tổ chức là những địa phương điển hình có những hoạt động tích cực về dòng họ. Mỗi lần họp phải có chủ đề trước, phải có chương trình mục tiêu cụ thể giúp địa phương đó làm được một việc tốt và hữu ích.
3/Biên soạn sách giới thiệu về các chi nhánh họ Đỗ Đậu khắp mọi miền đất nước (các chi nhánh giới thiệu lên, Ban biên soạn giúp chỉnh sửa, in ấn).
4/ Hướng dẫn, giúp đỡ các chi nhánh viết Gia phả, giúp các chi nhánh tìm về cội nguồn, kết nối dòng tộc.
5/ Đẩy mạnh công tác khuyến học, tạo kết nối các người con họ Đỗ Đậu, lập tài khoản, kêu gọi đóng góp quỹ, lập quy ước khen thưởng, nêu tấm gương học giỏi, đỗ đạt, thành danh.
6/ Việc đăng ký tham dự phải được gửi danh sách vào email, số tiền đóng góp chuyển vào tài khoản của BTC để chủ động trong công tác chuẩn bị.
7/ Kinh phí hội nghị do HĐHĐ lo ( vận động tài trợ). Trong hội nghị kêu gọi đóng góp ủng hộ nơi đăng cai để làm việc ý nghĩa nào đó sau gặp mặt ( giúp địa phương).
T/M BTC

Thư ký: Đỗ Thế Minh

Nguồn: https://www.facebook.com/hodohoaxaunghoa/posts/1099997490207375?__tn__=K-R

Video:

Truyền hình Hà Nội đưa tin:

Một số hình ảnh tiêu biểu

View