THƯ MỜI – Tham dự họp mặt truyền thống toàn quốc lần thứ 23 – Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại Nhà thi đấu Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định

 

THƯ MỜI

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI: BÀ CON CÔ BÁC, CON CHÁU NỘI NGOẠI VÀ KIỀU BÀO HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

LẦN THỨ 23

VÀO NGÀY 04 và NGÀY 05/03/2023 (TỨC NGÀY 13 và 14/02 ÂM LỊCH – XUÂN QUÝ MÃO 2023)

TẠI NHÀ THI ĐẤU HUYỆN HẢI HẬU – TỈNH NAM ĐỊNH

“Chi tiết về chương trình theo Thư mời đính kèm”

     Bà con cô bác sắp xếp được thời gian về dự họp mặt vui lòng đăng ký trước với ban tổ chức để ban tổ chức chuẩn bị và đón tiếp chu đáo, trang trọng nhất.

 
BAN TỔ CHỨC – HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TỈNH NAM ĐỊNH
Thông tin liên hệ:
Ông Đỗ Trọng Hùng – Chủ tịch Hội đồng – ĐT: 0988.525.934 
Ông Đỗ Thanh Quang – Tổng thư ký- ĐT: 0916.998.141
 
View