THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

(Lấy ý kiến thành viên thành viên)

Ngày 11/12/2019 đến 13/12/2019 Quỹ Hỗ Tương tiến hành khảo sát lấy ý kiến thành viên về việc thông qua 04 vấn đề phát sinh của Quỹ tại https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfskyawfb3RCB0QL8wn4FjHA2nsJYKsccS3khsxNokGOjPjiQ

Có 21 lượt tham gia đóng góp ý kiến với kết quả như sau:

Kết luận: 

  1. Có 71,4% thành viên vẫn đồng ý phương án Tạm ngưng việc mở Quỹ để xét hồ sơ vay vốn, cho đến khi xử lý công nợ là các Hồ sơ vay cũ của thành viên đã đến hạn nhưng chưa hoàn trả vốn và lãi tượng trưng về Quỹ. (Dự kiến 31//12/2019 xác nhận kết quả)
  2. Có 57,1% thành viên đồng ý để các thành viên có nhu cầu có thể rút lại vốn góp của mình. Với phương án rút vốn theo phần trăm (%) vốn góp căn cứ vào số tiền còn lại trong Quỹ tại thời điểm muốn rút vốn (Ví dụ: Thành viên A góp 5 triệu trong tổng số vốn góp 100tr tức là A góp 5%, ngày 20/12/2019 thành viên A muốn rút vốn đã góp nhưng Quỹ đã giải ngân 90 triệu cho các thành viên vay và chưa đến hạn thu hồi, thì sẽ căn cứ số tiền thực tế trong Quỹ để hoàn trả 5% vốn là: 5% x10 triệu = số tiền có thể rút vốn, khi nào Quỹ thu hồi thêm tiền từ thành viên vay về thì tiếp tục hoàn trả theo tỷ lệ % mà thành viên muốn rút vốn). Nhưng với những thành viên có vốn góp từ 2 triệu trở xuống thì Quỹ sẽ linh động hoàn trả 100% nếu thành viên có nhu cầu rút vốn.
  3. Có 47,6% thành viên không đồng ý việc chuyển nhượng vốn góp cho thành viên khác. Nên thành viên nào muốn chuyển nhượng vốn đã góp thì có thể sử dụng phương án Rút vốn góp để tặng tiền mặt cho thành viên khác nếu thành viên đó muốn tham gia thành viên thì sẽ tham gia với tư cách là thành viên mới, chứ không qua phương án chuyển nhượng
  4. Có 57,1% thành viên không đồng ý giải ngân Quỹ để nhóm ae triển khai dự án Đỗ (Đậu) Shop do anh Đỗ Minh Hải chủ trì. 

Trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị em thành viên đã dành thời gian tham gia đóng góp ý kiến và bày tỏ quan điểm của mình, để ban điều hành Quỹ làm cơ sở áp dụng cho việc vận hành Quỹ

Khi có yêu cầu mới, quan điểm mới nhằm góp ý xây dựng Quỹ Hỗ Tương, thì các anh chị có thể liên hệ với tổ thư ký. Tổ thư ký sẽ tiếp nhận thông tin và tổng hợp để chuyển tới Hồi đồng xét duyệt Quỹ cũng như thành viên Quỹ.

Trân trọng

Tổ thư ký: 0911990000 (Đỗ Hải Thủy) – 0982484539 (Đỗ Nhung)

View