CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN            HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM

                           *****

           Số: 01-2018/QUYHOTUONG

                QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ                   VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TƯƠNG

 

Tp.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 • Căn cứ vào nội dung buổi gặp mặt ngày 22/08/2018,
 • Để việc tổ chức, hoạt động của dòng Họ phát huy được hiệu quả và mạnh mẽ trong thời gian tới. CLB DN Họ Đỗ (Đậu) thống nhất đề ra “Quy chế hoạt động, quản lý và sử dụng các quỹ hỗ tương” như sau:

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này ra đời nhằm:

 1. Minh bạch hóa trong việc huy động, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ Tương (Quỹ này do các thành viên tự nguyện đóng góp)
 2. Công khai nghĩa vụ, quy định phải thực hiện của các thành viên, của Chủ tịch, thủ quỹ và các thành viên thuộc hội đồng xét duyệt. Quy định những việc được chi, chi ở mức nào, chứng từ ra sao, báo cáo thu, chi hàng tháng như thế nào.
 3. Giảm thiểu và triệt tiêu mọi biểu hiện của việc chi sai, chi thừa nguyên tắc.
 4. Quy trách nhiệm những cá nhân, tập thể để thất thoát tài sản, tiền bạc của Quỹ, mức đền bù thiệt hại
 5. Ghi công, ghi danh và khen thưởng những cá nhân có nhiều đóng góp về vật chất, tiền bạc cho Quỹ.

Điều 2: Quỹ được hình thành và cách thức huy động

 1. Tên gọi và sứ mệnh: Quỹ Hỗ Tương được hình thành với mục đích hỗ trợ các thành viên CLB Đỗ (Đậu) đã tham gia vào quỹ, nhưng có nhu cầu sử dụng vay vốn từ nguồn này để khởi nghiệp, phát triển dự án có sản phẩm cụ thể, kinh doanh sản xuất và có tính khả thi khi thực hiện. Không dùng cho lĩnh vực mua bán bất động sản, chứng khoán, kinh doanh tiền ảo, đa cấp, dịch vụ thương mại và các hoạt động tài chính khác.
 1. Cách thức huy động: Chỉ huy động trực tiếp từ các thành viên CLB có nguồn tiền nhàn rỗi tự nguyện chuyển vào Quỹ Hỗ Tương, các thành viên tham gia có nhu cầu cần vay vốn, không huy động và không hỗ trợ những thành viên không thuộc CLB và không thuộc dòng họ Đỗ (Đậu)

Số tài khoản Quỹ Hỗ tương: 090704076668888

Chủ tài khoản Đỗ Văn Trắc

Ngân hàng HD Bank chi nhánh Nguyễn Văn Cừ, Tp.HCM

CHƯƠNG 2

QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ

Điều 3: Quản trị các Quỹ

 • Tất cả các thành viên tham gia đều phải có trách nhiệm theo dõi và giám sát
 • Nhưng trực tiếp là Chủ tịch và thủ quỹ có trách nhiệm báo cáo đến thành viên
 • Hội đồng xét duyệt gồm 5 thành viên có nhiều kinh nghiệm phân tích, đánh giá tính khả thi dự án hoặc có nhiều đóng góp cho quỹ được các thành viên bầu chọn và thống nhất thông qua bao gồm: 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 3 thành viên. (Hội đồng xét duyệt hoàn toàn độc lập và chỉ có quyền và nghĩa vụ trong Quỹ Hỗ Tương này)
Hội đồng xét duyệt bao gồm:

1.               Ông Đỗ Văn Trắc – Chủ tịch

2.               Ông Đỗ Xuân Trường – Phó chủ tịch

3.               Ông Đậu Đình Tuấn – Thành viên

4.               Ông Nguyễn Đỗ Trường Chinh – Thành viên

5.               Ông Đỗ Phi Long – Thành Viên

 

Ban thư ký & Kiểm soát

1.               Bà Đỗ Thị Nhung

2.               Ông Đỗ Hải Thủy

 

Điều 4: Quản lý và điều hành các Quỹ

 1. Điều kiện được giải ngân (vay vốn từ quỹ):
 • Thành viên đã tham gia góp quỹ có thời gian hoạt động tối thiểu 3 tháng
 • Được hội đồng xét duyệt thông qua phương án vay
 • Được tiếp nhận từ 10 đến tối đa 50 lần giá trị vốn đã góp vào quỹ
 1. Thời hạn giải ngân và thời hạn vay
 • Nếu được Hội đồng xét duyệt chấp thuận thì sau 3-5 ngày làm việc sẽ được tiếp nhận nguồn tiền từ Quỹ Hỗ Tương bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản.
 • Thời hạn vay tối đa 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận nguồn vốn vay.
 1. Lãi suất (nếu có): Lãi suất bằng với lãi suất tiền gửi tại thời điểm vay được xác định thông qua ngân hàng HD Bank nơi mở tài khoản nguồn thu này sẽ được nhập về quỹ để tiếp tục sử dụng.

Điều 5: Báo cáo thu chi

STTSố dư đầu kỳ: ………………………………… đồng
Người nộpSố tiềnNgười nhậnSố tiềnSố dư Quỹ
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
      
      
      
Tổng cộngSố dư cuối kỳ: ………………………………… đồng
Người nhận tiền(Ký tên)Thủ quỹ(Ký tên)Chủ tịch Quỹ(Ký tên & đóng dấu)

Số dư Quỹ (6) = số dư đầu kỳ + (3) – (5)

Đối với chuyển khoản, yêu cầu thủ quỹ phải ghi phiếu chuyển thật đầy đủ nội dung, số tiền, có chữ ký của Chủ tịch và người nhận tiền

Điều 6: Đền bù thiệt hại

Nếu cá nhân, tập thể làm thiệt hại đến Quỹ Hỗ Tương thì ngoài việc đền bù giá trị tài sản và tiền bạc theo giá đầu tư ban đầu, còn phải nộp thêm 1 khoản bằng 50% giá trị thiệt hại

 

CHƯƠNG 3

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 7: Trong quá trình thực hiện, nếu nhận thấy có điều gì không phù hợp, thành viên Quỹ Hỗ Tương cùng trao đổi công khai, nếu phù hợp thì sửa đổi và bổ sung, nếu cần biểu quyết thì căn cứ theo số vốn góp để tính % và quyết định. Sau khi được thông qua Quy chế có hiệu lực luôn.

Thư Ký

 

(Đã ký)

Đỗ Hải Thủy

QUỸ HỖ TƯƠNG

Chủ tịch

 

(Đã ký)

Đỗ Văn Trắc

View