Từ thiện. Khi ta, gia đình ta có điều kiện thì Từ thiện ở đâu, từ thiện như thế nào ?

Vấn đề Từ Thiện và cách làm từ thiện trong thời gian gần đâu được cộng đồng đặc biệt quan tâm.

Vậy anh chị và gia đình khi có điều kiện để mở rộng vòng tay để phát tâm, công đức thì Từ thiện sẽ làm gì?

Từ thiện cho ai và làm như thế nào?

Admin tìm ra được 1 trích đoạn có chút liên quan với cộng đồng Họ Đỗ (Đậu) chúng ta đang làm các việc hướng về Cội nguồn, dòng họ. Tiểu phẩm được thực hiện bởi các nghệ sĩ: Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung thực hiện trong 1 chương trình do VTV công chiếu. Mời ace cùng xem nhé

Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM

Read Previous

Hỗ trợ Sinh Viên Họ Đỗ (Đậu) 2021

Gọi ngay: 0911 990 000