Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 của HĐ họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM & PHÍA NAM

 I/ Tóm tắt một số công việc đã làm trong năm 2016

1/ Tổ chức cuộc gặp mặt đầu xuân 2016 tại trường cán bộ Thành Phố ngày 28/02/2016 với 89 người tham dự

2/ Tổ chức đoàn đại biểu dự cuộc gặp mặt toàn quốc lần thứ 19 tại Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội. Lần đầu tiên Thành phố có đoàn đông nhất trong 19 cuộc gặp mặt (trên 10 anh chị, có Chủ tịch, Phó Chủ Tịch (2), Tổng thư ký (1) đại biểu các anh chị có đăng ký.

3/ Tổ chức đoàn đông đảo nhất của Thành phố ra dự lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử ngôi Mộ Tổ

4/ Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỷ, phúng viếng thân phụ của các vị Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký. Thăm và chúc tết các vị trưởng lão, các dòng tộc Đỗ Thế, Đỗ Văn…

5/ Thực hiện nghị quyết 17/07/2016 tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất CLB Doanh nhân tại khách sạn New World. Đã ra được điều lệ CLB, thống nhất được quy định và mức phí đóng góp, bầu được ban điều hành gồm:

 • 1 Chủ tịch: Đỗ Xuân Trường
 • 2 Phó chủ tịch: Đỗ Thanh Năm, Đỗ Hoàng Mỹ Linh
 • 1 Tổng thư ký: Đỗ Thị Hồng Nhi
 • 2 Phó tổng thư ký: Đỗ Hoàng Nhân, Đỗ Huy Trung
 • 3 Thành viên: Đỗ Ngọc Toại, Đỗ Thị Nhung, Đỗ Xuân Tiêu

6/ Đã hoàn thiện được trang Web dòng họ (Website: hododautphcmvaphianam.com),  thường xuyên cập nhập thông tin nhằm đẩy mạnh công tác kết nối, truyền thông đến bà con, phát triển hội viên mới

7/ Phần nghĩa trang online đã xây dựng được sơ bộ thiết kế về giao diện, ý tưởng đang trong giai đoạn hoàn chỉnh (Nhóm thành viên đang thực hiện Đỗ Hải Thủy, Đỗ Minh Vũ (Con của bác Đỗ Minh Chiêu)…

8/ Phối hợp với các trưởng lão các địa phương Lâm Đồng, Sóc Trăng thành lập được ban điều hành lâm thời gồm:

 • Ban điều hành tại Lâm Đồng gồm:
  • Đỗ Văn Thể (Chủ tịch)
  • Đỗ Văn Tử (Phó chủ tịch)
  • Đỗ Văn Nhường (Phó chủ tịch)
  • Đỗ Quốc Thắng (Tổng thư ký)
  • Đỗ Xuân Văn (Ủy viên)
 • Ban điều hành tại Sóc Trăng gồm
  • Đỗ Tấn Hậu (Chủ tịch)

II/ Công tác tài chính:

Nghị quyết ngày 17/07/2016 Hội đồng họ đã thông qua công tác tài chính dòng họ

1/ Nhận bàn giao từ Hội đồng cũ: -11.000.000đ

Do quỹ âm nên Hội đồng mới 04/10/2015 mỗi thành viên thống nhất đóng 4.000.000đ để làm quỹ hoạt động hội đồng, đến nay các thành viên đã đóng được 28.000.000đ gồm:

 • Đỗ Văn Trắc 4.000.000đ
 • Đỗ Trọng Định 4.000.000đ
 • Đỗ Văn Yên 4.000.000đ
 • Đậu Hồng Lạc 4.000.000đ
 • Đỗ Quốc Bình 4.000.000đ
 • Đỗ Duy Chinh 4.000.000đ
 • Đỗ Văn Quyền 4.000.000đ

Nghị quyết ngày 13/12/2015 mục 2 ghi số tiền Hội đồng mới đóng góp 4.000.000đ/ người sẽ được dùng vào việc bù -11.000.000đ do Hội đồng cũ chi sai, lấy quỹ công đức chi cho đại hội 04/10/2015 và còn thiếu phải trả cho A Bình, A Yên tạm ứng chi trước.

Tính đến 22/01/2017 sau khi bù trừ quỹ hội đồng còn dư lại: 17.000.000đ

2/ Tình hình tài chính quỹ dòng họ:

2.1  Bà con tài trợ ngày đại hội 04/10/2015

– Đỗ Văn Đông đưa đoàn văn công quan họ biểu diễn trị giá ~50.000.000đ

– Đỗ Thị Thanh Hương xây dựng kịch bản trị giá ~ 50.000.000đ (Sau đó không dùng)

– Đỗ Văn Dũng tài trợ 10.000.000đ

– Đỗ Quốc Bình tài trợ 4.000.000đ

– Đỗ Như Lực tài trợ 150 chai nước sapuwa

– Đỗ Ngọc Toại tài trợ trà uống

– Đỗ Phú Hòa tài trợ các dây cờ nhỏ, logo họ Đỗ (Đậu)

– 30 chị em, anh em các chi trong CLB Tuổi trẻ, Đỗ Thế công sức cho đại hội

2.2 Thu 28/02/2016 cuộc gặp mặt đầu xuân tại trường cán bộ

– Thu tiền mặt 90 người: 25.878.000đ

– Tiền công đức: 4.200.000đ

– Đỗ Hoàng Mỹ Linh tặng ấm tách trà trị giá: 15.300.000đ

– Lê Tuấn đối tác cty Sacom của Đỗ Văn Trắc ủng hộ: 8.000.000đ

– Đỗ Quang Minh công đức tiền điện thoại (gọi liên lạc mời tham dự 300.000đ)

– Đỗ Quốc Bình, Đỗ Văn Trắc, Đậu Hồng Lạc ủng hộ: 4.500.000đ (mỗi người 1.500.000đ do thừa 3 bàn bằng cách mua lại)

– Đỗ Duy Chinh Q9 ủng hộ 500.000đ (Mua hoa cho HĐ)

Tổng thu: 58.678.000đ

2.3 Chi 28/02/2016 cuộc gặp mặt đầu xuân tại trường cán bộ

– Chi đặt 20 bàn x1,5tr:30.000.000đ

– Bia, nước ngọt, đá: 5.160.000đ

– Thuê hội trường, âm thanh, bảo vệ: 3.800.000đ

– Thuê dân ca quan họ: 2.500.000đ

– Mỹ Linh ấm tách trà: 15.300.000

– Chủ tịch Đỗ Văn Trắc cùng Mỹ Linh mua quà tặng các cụ cao niên, các cháu thiếu nhi học giỏi: 14.350.000đ

– Anh Minh chi gọi điện thoại: 300.000đ

– Anh Yên chi cho công tác chuẩn bị (thư mời, in tài liệu): 6.700.000đ

– Anh Bình chi cho công tác chuẩn bị: 1.618.000đ

– Anh Chinh mua hoa cho HĐ họ Đỗ VN tặng cuộc gặp: 500.000đ

      Tổng chi: 80.228.000đ

 • HĐ chi (âm) – 21.550.000đ và lấy tiền công đức 4.200.000đ chi nên tổng chi (âm) là: -25.750.000đ

Trong đó Nợ phải trả:

A  Trắc: 12.850.000đ

A Yên: 6.700.000đ

A Bình: 2.000.000đ

Tiền công đức: 4.200.000đ

Như vậy đến 28/02/2016 sau khi lấy quỹ hội đồng 17.000.000đ trừ đi chi (âm) là: -25.750.000đ

=> 17.000.000đ – -25.750.000đ = – 8.750.000đ

Các thành viên CLB Doanh nhân tham gia đóng góp ủng hộ quỹ hoạt động hội đồng: 11.500.000đ

Gồm:

 • Đỗ Văn Trắc : 5.000.000đ
 • Đậu Hồng Lạc: 2.000.000đ
 • Đỗ Xuân Nghị: 2.000.000đ
 • Đỗ Hồng Nhi: 1.000.000đ
 • Đỗ Hoàng Long: 1.000.000đ
 • Đỗ Hữu Chí: 500.000đ

Sau khi được sự hỗ trợ của các thành viên CLB DN thì số tiền quỹ hoạt động hiện có là: 2.750.000đ

(CLB DN đóng góp 11.500.000đ – chi (âm) họp mặt đầu xuân -8.750.000đ = 2.750.000đ)

3/ Thu và Chi các công việc của HĐ mới, tài khoản đồng sở hữu ACB đến ngày 25/01/2017

 • Thu Lãi vốn tài khoản: 91.177đ
 • Thu Lãi vốn tài khoản cũ: 90.689đ
 • Chi công việc hội đồng: 7.814.600đ Trong đó:
  • Chi phúng điếu, vòng hoa đám tang: 5.282.000đ
   • Đám tang Bố A Trắc: 1.200.000đ
   • Đám tang Bố A Yên: 500.000đ
   • Đám tang Mẹ A Yên: 1.582.000đ
   • Đám tang Bố A Lạc: 1.000.000đ
   • Đám tang Bố A Trường: 1.000.000đ
  • Mua máy in và giấy in phục vụ hội đồng: 2.250.000đ
  • Phí ngân hàng SMS và phí chuyển khoản ngoài hệ thống: 282.600đ

Sau khi trừ thu, chi thì quỹ hoạt động của hội đồng chi (âm): -7.632.734đ (Phục vụ hoạt động của HĐ)

Tính tổng các khoản chi (âm) của HĐ đến ngày 25/01/2017 là: -4.882.734đ

(Số tiền quỹ hoạt động 2.750.000đ đến ngày 28/2/2016 và số tiền chi (âm) -7.632.734đ đến ngày 25/01/2017)

4/ Quỹ công đức mua đất (HĐ cũ)

Quỹ công đức HĐ cũ đến 04/10/2016: 51.000.000đ

 • Đỗ Văn Trắc: 50.000.000đ
 • Đỗ Hữu Văn: 1.000.000đ

Quỹ công đức HĐ mới đến 19/02/2017 là 164.200.000đ

 • Đỗ Văn Trắc & Trần Thị Kim Anh: 50.000.000đ
 • Cụ ông Đỗ Văn Tưng (Bố ông Trắc): 50.000.000đ
 • Đậu Hồng Lạc: 10.000.000đ
 • Đỗ Tuấn Anh:  10.000.000đ
 • Công đức bà con đóng: 4.200.000đ
 • Đỗ Gia Phong (Máy điện trích tiền môi giới công trình Ông Đậu Hồng Lạc): 30.000.000đ
 • Cụ bà Nguyễn Thị Thanh thân mẫu anh Đậu Hồng Lạc công đức xây nhà thờ: 10.000.000đ

Tài khoản dòng họ tính đến ngày 25/01/2017:

 • Số dự: 83.317.266đ (Tài khoản dòng họ: 209318879 (Đỗ Văn Trắc & Đậu Hồng Lạc)
 • Sổ tiết kiệm: 127.000.000đ
 • Tổng cộng: 210.317.266đ

Tính đến 26/01/2017 tổng số tiền công đức: 215.200.000đ

Tính toán: Tổng số tiền đang có trong tài khoản và sổ tiết kiệm – Tổng số tiền công đức

210.317.266đ –  205.200.000đ = -4.882.734đ (số tiền hiện HĐ đang chi (âm), lý do và khoản chi tại mục 2.3 và mục 3.)

Hội đồng rất mong các anh chị thành viên CLB Doanh nhân tham gia đóng góp hỗ trợ quỹ hoạt động hội đồng để hội đồng có nguồn quỹ chi các sự kiện hiếu hỷ của dòng họ

Mọi đóng góp vui lòng chuyển khoản về tài khoản đồng sở hữu của Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam các anh chị nhớ ghi rõ thông tin Họ tên và nội dung là góp quỹ hoạt động hội đồng để ban tài chính ghi nhận và cập nhập thông báo.

Số tài khoản Dòng họ Đỗ (Đậu) tp HCM & phía nam đồng sở hữu là

Đỗ Văn Trắc và Đậu Hồng Lạc: 209318879

Tại Ngân hàng Á châu (ACB) Chi nhánh Bình Thạnh, Tp.HCM

(Về nguyên tắc: Bà con có lòng hảo tâm công đức thì chỉ cần ghi một trong hai người có tên, tiền vẫn vào tài khoản Dòng họ. Nhưng khi rút tiền mặt hoặc chuyển khoản đều phải có hai chữ ký của đồng sở hữu. Việc quản lý tài chính, chi tiêu phải đúng quy chế)

Rất mong các Bác, các Chú, các anh chị và các thành viên bớt chút thời gian kiểm tra danh mục quỹ và các khoản thu, chi nếu phát hiện ra thiếu sót, nhầm lẫn hoặc có gì chưa hiểu vui lòng phản hồi lại tổ thư ký để được giải đáp, cập nhập chỉnh sửa thông tin (nếu có). Bộ phận tiếp nhận thông tin: Đỗ Hải Thủy (ĐT: 0911990000, Email: haithuy1206@gmail.com)

III: Kế hoạch gặp mặt đầu xuân Họ Đỗ (Đậu) TP.HCM & Phía Nam

Dự kiến ngày 25/02/2017 (Nhằm ngày: 29/01 Đinh Dậu)

 • Thành lập ban tổ chức:
  • Gồm HĐ họ do Chủ tịch làm Trưởng ban
  • Ban điều hành do CLB DN
  • Tổ thư ký (Đỗ Hải Thủy, Đỗ Thị Nhung)

Phân công :

1/ Chủ tịch báo cáo công việc đã làm năm 2016 và một số định hướng hoạt động trong năm 2017-2018

2/ Đỗ Duy Chinh và Đỗ Thế Ngọc chủ trì phần nghi lễ

3/ Ban điều hành CLB DN lo phần hậu cần, anh Đỗ Quốc Bình thay mặt HĐ chỉ đạo, thuê mướn hội trường.

Thành phần: Tất cả bà con dòng họ Đỗ (Đậu) Tp và khu vực phía nam

IV/ Thông báo cuộc gặp mặt toàn quốc của họ tại Thanh Hóa

 • Thời gian tổ chức: 11, 13/3/2017 (nhằm ngày 14-15 tháng 2 Đinh Dậu)
 • Địa điểm: Khu Event Dạ Lan Tp.Thanh Hóa
 • Đăng cai tổ chức: Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Thanh Hóa
 • Chủ trì nghi lễ HĐ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam
 • Số lượng dự kiến: >1500 khách
 • Tiền ăn: thu 100.000đ/ người
 • Tiền nghỉ: Tự lo (HĐ họ tại Thanh Hóa sẽ hỗ trợ tìm khách sạn rẻ, an toàn)
 • Các đại biểu địa phương đăng ký
 • Thi đua: HĐ đề nghị các địa phương giới thiệu Tp.HCM (2-4 người)

Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM

Read Previous

Số tài khoản đồng sở hữu của HĐ Họ Đỗ (Đậu) VN và HĐ Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía Nam

Read Next

CLB Doanh nhân Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam họp mặt định kỳ 22/02/2017

go88

choang club Tải Choáng Club

tải sunwin sunwin trực tuyến

Tải 88vin shop - Cổng game 88.vin quốc tế uy tín 2022 đổi 88vin games

bayvip bayvip

tải sam86 Sam86 Club - Máu Làm Giàu Bùng Nổ 2022

go88 club chơi game đánh bài đổi đổi thưởng Go88

Gọi ngay: 0911 990 000