Cuộc họp toàn thể ban liên lạc(BLL) Họ Đỗ Việt Nam ngày 31/3/2002 tại Hà Nội, đã nhất trí cần có một biểu trưng của Họ Đỗ Việt Nam.

Thực hiện ý nguyện này, hai họ sĩ Đỗ Đình Dương và Đỗ Đình Tuyến đã tự nguyện sáng tác một số bản thảo mẫu về biểu trưng này.  Từ cơ sở bản vẽ của hai vị trên và một số phác thảo của các vị khác, Thường trực BLL qua một số lần trao đổi đã nhất trí đưa một bản thảo (in trong bản Thông tin Họ Đỗ Việt Nam, số 4, tháng 9/2002 ) để trưng cầu ý kiến các BLL khu vực và nhiều dòng Họ Đỗ các nơi.

Sáu tháng qua, rất nhiều vị với tư cách cá nhân hoặc tập thể BLL khu vực và dòng họ ở trong và ngoài nước đã gửi thư, điện hoặc trực tiếp gặp Thường trực BLL để trao đổi ý kiến về bản mẫu đưa ra.  Nhiều nơi bày tỏ lòng tin và giao lại việc này cho Thương trực BLL. Cũng có nhiều vị đã nghiên cứu suy nghĩ đầy tâm huyết, có ý kiến sâu sắc , cụ trhể về bản thảo mẫu đưa ra trưng cầu ý kiến.

Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các dòng Họ Đỗ nhiều nơi, Thường trực BLL Họ Đỗ ( họp ngày 2/3/2003 ) đã có kết luận về biểu trưng của Họ Đỗ Việt nam:

Dựa trên ý tưởng của các hoạ sỹ và các ý kiến trưng cầu 6 tháng qua của các dòng họ, các BLL khu vực, nhiều cuộc họp và các cuộc trao đổi của Thường về vấn đề này, ngày 2/3/2003, Thường trực BLL Họ Đỗ VN họp mở rộng, mời các hoạ sỹ, một số vị họ Đỗ, cộng tác viên quan tâm nghiên cứu, cùng xem xét và trao đổi lần cuối cùng, thống nhất kết luận và chính thức công bố như sau:

–  Tên gọi chính thức theo ngôn ngữ Việt Nam hiện đại là “Biểu trưng của Họ Đỗ Việt Nam” , không gọi là lô gô.

Chú ý: Đây không phải là biểu trưng riêng của Thường trực BLL Họ Đỗ VN cũng như BLL Họ Đỗ VN,  mà là Biểu trưng thống nhất của các dòng Họ Đỗ Việt Nam.  Tất cả mọi người Họ Đỗ VN, các BLL khu vực và các dòng Họ Đỗ VN có quyền sử dụng trong giấy tờ, trang trí kiến trúc .v.v. nhưng phải giữ được sự trân trọng, tôn nghiêm.

–  Lấy bản biểu trưng do hoạ sỹ Đỗ Đình Dương sáng tác làm biểu trưng chính thức của Họ Đỗ Việt Nam.

Biểu trưng chính thức ( bản gốc ) có màu sắc, đã trình bày tại cuộc họp toàn thể BLL Họ Đỗ VN ngày 4/4/2003 tại Hà Nội, được lưu giữ  tại Văn phòng BLL Họ Đỗ VN và in ở bìa sách Họ Đỗ Việt Nam tập II.

Dưới đây là bản mẫu ; vòng chữ  D  ( cả nét dọc chữ D ), chữ quốc ngữ Họ Đỗ Việt Nam kể cả chữ Nôm  đều có màu đỏ tươi; ngôi nhà là màu nâu; lá cây mầu xanh. Tất cả trên nền trắng:

Biểu trưng của họ Đỗ Việt Nam được thể hiện với nội dung và ý nghĩa chính như sau:

+ Lấy vòng tròn không khép kín, (chữ D) là hình tượng họ Đỗ.

+ Lấy ngôi nhà cổ tượng trưng cho Tổ đường, ngôi nhà chung của họ Đỗ Việt Nam. Không phải là dình làng, không gọi là miếu đường.

+ Chữ nôm (Đỗ) tượng trưng cho quá khứ tộc họ.

+ Tam cấp tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai, bao quát cả không gian và thời gian sinh tồn, phát triển của họ Đỗ Việt Nam.

+ Năm lá tre tượng trưng cho gốc họ Đỗ Việt Nam và biểu hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam và họ Đỗ Việt Nam : Ngũ phúc (phú, quý, thọ, khang, ninh) cũng là ngũ thường (Nhân, lễ, nghĩa, chí, tín).

+ Thêm chữ Họ Đỗ Việt Nam là chữ quốc ngữ Việt Nam hiện đại, cũng nhằm chỉ rõ biểu tượng của họ Đỗ Việt Nam, không thể lẫn với bất kỳ biểu tượng nào khác.

Như vậy, biểu tượng của Họ Đỗ Việt Nam chứa đựng nội dung phong phú, ý nghĩa cả quá khứ, hiện tại và tương lai với hình thức thể hiện cô đọng, sáng sủa, đường nét chân phương rõ ràng.

Về mầu sắc: các chữ và vòng hình chữ D màu đỏ tươi; ngôi nhà màu nâu; lá cây mầu xanh. Tất cả trên nền trắng…

View