1. Home
  2. CLB DOANH NHÂN

Chuyên mục: Tài chính kế toán

Công đức giai đoạn 2 – Giai đoạn xây dựng Nhà Thời Tổ Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM

Công đức giai đoạn 2 – Giai đoạn xây dựng Nhà Thời Tổ Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM

PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC MUA ĐẤT & XÂY NHÀ THỜ TỔ: XÂY KHU TƯỞNG NIỆM THỦY TỔ HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM VÀ DANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM (GIAI ĐOẠN 2: XÂY DỰNG NHÀ THỜ…

Read More
Báo cáo tài chính, thu chi tổng kết cuộc gặp mặt đầu năm 2017

Báo cáo tài chính, thu chi tổng kết cuộc gặp mặt đầu năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THU CHI HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM & PHÍA NAM Tổng kết cuộc gặp mặt đầu năm 2017 1/ Tính đến ngày 24/2/2017 tổng quỹ hoạt động hội đồng ghi…

Read More
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 của HĐ họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 của HĐ họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía nam

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM & PHÍA NAM  I/ Tóm tắt một số công việc đã làm trong năm 2016 1/ Tổ chức cuộc gặp mặt đầu xuân…

Read More
Số tài khoản đồng sở hữu của HĐ Họ Đỗ (Đậu) VN và HĐ Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía Nam

Số tài khoản đồng sở hữu của HĐ Họ Đỗ (Đậu) VN và HĐ Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía Nam

THÔNG BÁO Số tài khoản đồng sở hữu của HĐ Họ Đỗ (Đậu) VN và HĐ Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía Nam 1/ Số tài khoản Dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam đồng sở hữu…

Read More
Báo cáo tình hình tài chính, thu chi của HĐ Họ Đỗ (Đậu) TP.HCM & Phía nam đến 06/2016

Báo cáo tình hình tài chính, thu chi của HĐ Họ Đỗ (Đậu) TP.HCM & Phía nam đến 06/2016

Báo cáo tình hình tài chính, thu chi của HĐ Họ Đỗ (Đậu) TP.HCM và Phía nam đến 06/2016

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000