22-11-2019

Hội Đồng Họ Đỗ (Đậu) TP Hồ Chí Minh họp tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020

Ngày 22/11/2019 tại văn phòng Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM các thành viên Hội đồng họp Tổng kết năm 2019 để thông báo các hoạt động trong […]
Hoạt động Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM
29-03-2019

Hành trình về nguồn Dâng hương lễ tổ, dự gặp mặt truyền thống Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 22 và kết hợp du xuân thắng cảnh

Hội đồng & CLB DN họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM hướng về cội nguồn kết hợp du xuân thắng cảnh 2019 Hân hoan trong không khí hứng […]
HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DN
30-11-2018

Tp.HCM dự gặp mặt ra mắt Ban liên lạc Họ Đỗ (Đậu) Tỉnh Bình Dương

Anh em Họ Đỗ (Đậu) Bình Dương tổ chức gặp mặt ace Họ Đỗ (Đậu) Bình Dương, Đồng Nai, Tp.HCM ngày 30/11/2018 tại tư gia anh […]
HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DN
22-11-2018

Hội Đồng Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM tổ chức họp mặt tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ngày 22/11/2018 Hội Đồng Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM tổ chức họp mặt tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Tại cuộc họp […]
Hoạt động Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM
02-04-2018

Gặp mặt truyền thống lần thứ 21 Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam 01/04/2018 tại Dinh Thống Nhất, Tp.HCM- kiêu hãnh tự hào

Gặp mặt truyền thống lần thứ 21 Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam kiêu hãnh tự hào Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành […]
HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DN
03-02-2018

HĐ Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM tổ chức họp tổng kết cuối năm và triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 03/02/2018 Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) TP.HCM họp tổng kết cuối năm 2017 với sự có mặt của Chủ tịch HĐ ông Đỗ Văn Trắc, […]
Hoạt động Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM
03-02-2018

HĐ Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM tổ chức họp tổng kết cuối năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Ngày 03/02/2018 Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) TP.HCM họp tổng kết cuối năm 2017 với sự có mặt của Chủ tịch HĐ ông Đỗ Văn Trắc, […]
Hoạt động Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM
06-01-2018

Thư mời họp mặt truyền thống lần thứ 21 Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

THƯ MỜI THAY MẶT (BAN LIÊN LẠC) HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM Trân trọng kính mời bà con cô bác, các ông, các bà, […]
Hoạt động Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM
01-01-2018

THÔNG BÁO Về việc:Tổ chức hội nghị họp mặt toàn quốc lần thứ 21 họ Đỗ (Đậu) VN

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU ) VN   Số: ……/KL-HĐHĐ(Đ) VN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]
Hoạt động Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM