1. Home
  2. CLB DOANH NHÂN

Chuyên mục: Thành viên chính thức clb

Đỗ Hữu Nguyên

Đỗ Hữu Nguyên

THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ HỮU NGUYÊN SĐT: 0981800600- 0988588476 EMAIL:  Website:  LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ 09/2016 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH: 1- Cung cấp…

Read More
Đỗ Xuân Minh

Đỗ Xuân Minh

THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ XUÂN MINH SĐT: 0909843587 EMAIL: dx.minh@ladvietnam.com Website: ladvietnam.com LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ 09/2016 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH: BẢO HIỂM NHÂN THỌ…

Read More
Đỗ Anh Vũ

Đỗ Anh Vũ

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ ANH VŨ SĐT: 0901417966 Email: alex@saigoncementtiles.com Website: saigoncementtiles.com LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ NĂM 2017  NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH…

Read More
Đỗ Thị Tuyết Lan

Đỗ Thị Tuyết Lan

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ TUYẾT LAN SĐT: ‎0903837838 Email: Tuyetlanherbalife@gmail.com LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ NĂM 2016  NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Thị Thanh Huyền

Đỗ Thị Thanh Huyền

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ THANH HUYỀN SĐT: 0911000013 Email: huyen.dupeco@gmail.com Website: VietXanh.vn LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ NĂM 2017  NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đỗ Thị Hoa

Đỗ Thị Hoa

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ HOA SĐT: 0907386886 LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ NĂM 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH: CÔNG AN HƯU…

Read More
Đỗ Văn Hiến

Đỗ Văn Hiến

THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ VĂN HIẾN  SĐT: 0962710008 – 0972668008 EMAIL: doland.vietnam@gmail.com WEBSITE: doland.com.vn – doland.vn LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ 06/2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Công Toàn

Đỗ Công Toàn

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ CÔNG TOÀN SĐT: ‎0903119916 Email: toando0903@gmail.com LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ NĂM 9/2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH: PHÂN…

Read More
Đỗ Ngọc Dương

Đỗ Ngọc Dương

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ NGỌC DƯƠNG SĐT: 0968962982 EMAIL: congtyhoangduongvn@gmail.com THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đỗ Thị Kim Duyên

Đỗ Thị Kim Duyên

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ KIM DUYÊN SĐT: 0901288386 EMAIL: doduyen2018@gmail.com Website: doduyen.com CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐỨC LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ 2016…

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000