1. Home
  2. Quỹ hỗ tương

Chuyên mục: Quỹ hỗ tương

Thông báo kết quả khảo sát và lấy ý kiến thành viên (lần 1 – ngày 13/12/2019)

Thông báo kết quả khảo sát và lấy ý kiến thành viên (lần 1 – ngày 13/12/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT (Lấy ý kiến thành viên thành viên) Ngày 11/12/2019 đến 13/12/2019 Quỹ Hỗ Tương tiến hành khảo sát lấy ý kiến thành viên về việc thông qua 04 vấn…

Read More
Báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Hỗ Tương đến 09/2019

Báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Hỗ Tương đến 09/2019

Sau thời gian thông qua quy chế và đi vào hoạt động, tính đến 01/09/2019 Quỹ đã giải ngân hỗ trợ được 05 hồ sơ vay vốn (Phần lãi suất các thành viên sẽ thanh…

Read More
Thông báo thay đổi nhân sự điều hành Quỹ Hỗ Tương

Thông báo thay đổi nhân sự điều hành Quỹ Hỗ Tương

THÔNG TIN TỪ HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT QUỸ HỖ TƯƠNG (Gọi tắt là Ban Xét Duyệt) (Về việc: Thay đổi nhân nhân sự điều hành, tên gọi chức danh) Ngày 01 và 02/02/2019 thông qua…

Read More
Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ Hỗ Tương

Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ Hỗ Tương

       CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN             HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM                            *****      …

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000