1. Home
  2. CLB DOANH NHÂN

Chuyên mục: Thời trang – May mặc

Đỗ Thị Mỹ Diệu

Đỗ Thị Mỹ Diệu

THÀNH VIÊN ĐANG QUAN TÂM & TÌM HIỂU VỀ CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ MỸ DIỆU SĐT: 0902612988 EMAIL: mydieu@cdts.com.vn  Website: cdts.com.vn LÀ THÀNH VIÊN QUAN TÂM VÀ THAM DỰ…

Read More
Đỗ Thị Kiều Oanh

Đỗ Thị Kiều Oanh

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ KIỀU OANH SĐT: 0945989441 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2018 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH…

Read More
Đỗ Đình Quang

Đỗ Đình Quang

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ ĐÌNH QUANG SĐT: 0938819191 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Ngọc Dương

Đỗ Ngọc Dương

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ NGỌC DƯƠNG SĐT: 0968962982 EMAIL: congtyhoangduongvn@gmail.com THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đỗ Đình Vinh

Đỗ Đình Vinh

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ ĐÌNH VINH SĐT: 0944567819 Webskite: thoitrangvipmen.com THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đỗ Thái Hoàng

Đỗ Thái Hoàng

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THÁI HOÀNG SĐT: 0966992720 Email: huyanh.garment@gmail.com LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ NĂM 2016  NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH: MAY…

Read More
Đỗ Hoàng Long

Đỗ Hoàng Long

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ HOÀNG LONG SĐT: 0888550178 Facebook: https://www.facebook.com/longdo.hoang.5071 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2016 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000