1. Home
  2. CLB DOANH NHÂN

Chuyên mục: Tài chính – kế toán – ngân hàng

Đỗ Phi Hải

Đỗ Phi Hải

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ PHI HẢI SĐT: 0974731627 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2018 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Trường Chinh

Đỗ Trường Chinh

THÀNH VIÊN ĐANG QUAN TÂM & TÌM HIỂU VỀ CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ TRƯỜNG CHINH SĐT: 0915242424 LÀ THÀNH VIÊN QUAN TÂM VÀ THAM DỰ TỪ 06/2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH…

Read More
Đỗ Quý Hòa

Đỗ Quý Hòa

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ QUÝ HÒA SĐT: 0904456786 Công ty TNHH Quý Gia Thành THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2018…

Read More
Đỗ Thanh Thúy (bank)

Đỗ Thanh Thúy (bank)

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THANH THÚY SĐT: 0983880131 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Hồng Hạnh

Đỗ Hồng Hạnh

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ HỒNG HẠNH SĐT: 0977386685 Facebook: https://www.facebook.com/dohonghanh.sophie THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đậu Đình Tuấn (VIB)

Đậu Đình Tuấn (VIB)

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐẬU ĐÌNH TUẤN SĐT: 0907305605 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More

Đỗ Đức Đam

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ ĐỨC ĐAM SĐT: 0903691288 EMAIL: Facebook:  THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đỗ Xuân Sơn

Đỗ Xuân Sơn

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ XUÂN SƠN SĐT: 0906066979 Công ty CP Năng Lượng SouthEast Asia THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ…

Read More
Đậu Thị Chung

Đậu Thị Chung

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐẬU THỊ CHUNG SĐT: ‎0976448467 EMAIL: chungmb84@gmail.com THAM GIA HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Thanh Việt (Bank)

Đỗ Thanh Việt (Bank)

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THANH VIỆT SĐT: 0913762346 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2016 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000