1. Home
  2. CLB DOANH NHÂN

Chuyên mục: Nhà hàng – Khách sạn – Thực phẩm

Đỗ Thanh Yến Nhi

Đỗ Thanh Yến Nhi

THÀNH VIÊN ĐANG QUAN TÂM TÌM HIỂU CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THANH YẾN NHI SĐT: 0938309995 Website: www.annicoffee.vn LÀ THÀNH VIÊN ĐANG QUAN TÂM VÀ THAM GIA TỪ 06/10/2019…

Read More
Đỗ Duy Minh Trung

Đỗ Duy Minh Trung

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ DUY MINH TRUNG SĐT: 0988540424 Gạch Ống Food & Beer 11 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, Quận Thủ…

Read More
Đỗ Linh Hà

Đỗ Linh Hà

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ LINH HÀ SĐT: 0965620023 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2018 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Thanh Xuân

Đỗ Thanh Xuân

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THANH XUÂN SĐT: 0939119931 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2018 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Cao Quang

Đỗ Cao Quang

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ CAO QUANG SĐT: 0973697217 Bài hát Chào ngày mới Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam được anh Đỗ Cao Quang…

Read More
Đậu Thanh Tâm

Đậu Thanh Tâm

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐẬU THANH TÂM SĐT: ‎0937777012  Website: vualand.vn THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đỗ Việt Trung

Đỗ Việt Trung

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ VIỆT TRUNG SĐT: 0983886756 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Thị Sáu

Đỗ Thị Sáu

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ SÁU SĐT: 0776924429 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Công Toàn

Đỗ Công Toàn

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ CÔNG TOÀN SĐT: ‎0903119916 Email: toando0903@gmail.com LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ NĂM 9/2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH: PHÂN…

Read More
Đỗ Đại Minh

Đỗ Đại Minh

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ ĐẠI MINH SĐT: 0967271686 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000