1. Home
  2. Báo chí - CNTT

Chuyên mục: Báo chí – CNTT

Đỗ Minh Đức

Đỗ Minh Đức

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ MINH ĐỨC SĐT: 0779824145 Website: www.ainkamedia.com THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 13/10/2019 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đỗ Thị Thanh Hương

Đỗ Thị Thanh Hương

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG SĐT: 0917529153 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2018 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH…

Read More
Đỗ Hồng Phúc

Đỗ Hồng Phúc

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ HỒNG PHÚC SĐT: 0989952100 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2018 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Đình Đến

Đỗ Đình Đến

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ ĐÌNH ĐẾN SĐT: 0973494927 Đồng Sáng Lập Mandala Community THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH…

Read More
Đỗ Thanh Bình (HKC)

Đỗ Thanh Bình (HKC)

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THANH BÌNH SĐT: 0905711713 EMAIL: info@hkc.vn Website: hkc.vn THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2017 NGÀNH NGHỀ,…

Read More
Đỗ Minh Hải

Đỗ Minh Hải

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ MINH HẢI SĐT: 0972789999 Website: KingMap.vn App KINGMAP: IOS & Androi LÀ TRƯỞNG BAN XÂY DỰNG – CLBDN HỌ…

Read More
Đỗ Phương Thảo (MC)

Đỗ Phương Thảo (MC)

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ PHƯƠNG THẢO SĐT: 0907058588 Facebook: https://www.facebook.com/mcdophuongthao THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2016 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đỗ Thị Mỹ Dung

Đỗ Thị Mỹ Dung

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ MỸ DUNG SĐT: 0939452228 EMAIL: dothimydung91@gmail.com Website: TheSaigontimes.vn THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2016 NGÀNH…

Read More
Đỗ Thanh Năm

Đỗ Thanh Năm

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THANH NĂM SĐT: 0982175508 Facebook: https://facebook.com/profile.php?id=1041084312 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2016 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Đỗ Quốc Huy

Đỗ Quốc Huy

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ QUỐC HUY SĐT: 0968577999 Website: www.asis.vn THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2016 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000