1. Home
  2. CLB DOANH NHÂN

Chuyên mục: Điều lệ hoạt động

Điều lệ hoạt động CLB Doanh nhân Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM

Điều lệ hoạt động CLB Doanh nhân Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG  CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HỒ CHÍ MINH (Đã được Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía Nam cùng các thành viên nhất trí thông qua điều…

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000