1. Home
  2. Ban xây dựng

Chuyên mục: Ban xây dựng

Thăm doanh nghiệp thành viên BAN XÂY DỰNG – CLB DN ngày 17/08/2019

Thăm doanh nghiệp thành viên BAN XÂY DỰNG – CLB DN ngày 17/08/2019

Ngày 17/08/2019 CLB DN tổ chức thăm quan văn phòng, nhà xưởng thành viên “Ban Xây Dựng” làm tiền đề để triển khai các Group thành viên khác theo mô hình cùng ngành nghề và…

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000