17-09-2018

Đỗ Hữu Nguyên

THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ HỮU NGUYÊN SĐT: 0981 800 600- 0988 588 476 EMAIL:  Website:  LÀ THÀNH VIÊN […]
Đã tham gia
13-08-2018

Đỗ Văn Hiến

THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ VĂN HIẾN  SĐT: 0962.710008 – 0972.668008 EMAIL: doland.vietnam@gmail.com WEBSITE: doland.com.vn LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ […]
Đã tham gia
31-01-2018

Đỗ Xuân Minh

THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ XUÂN MINH SĐT: 0909 843 587 EMAIL: dx.minh@ladvietnam.com Website: ladvietnam.com LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ […]
Đã tham gia
01-01-2017

Đỗ Quỳnh (Kim Hà)

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ QUỲNH (Đỗ Kim Hà) SĐT: ****6261 LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ […]
BAN ĐIỀU HÀNH