13-12-2019

Thông báo kết quả khảo sát và lấy ý kiến thành viên (lần 1 – ngày 13/12/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT (Lấy ý kiến thành viên thành viên) Ngày 11/12/2019 đến 13/12/2019 Quỹ Hỗ Tương tiến hành khảo sát lấy ý […]
Quỹ Hỗ Tương
01-09-2019

Báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Hỗ Tương đến 09/2019

Sau thời gian thông qua quy chế và đi vào hoạt động, tính đến 01/09/2019 Quỹ đã giải ngân hỗ trợ được 05 hồ sơ vay […]
Quỹ Hỗ Tương
02-02-2019

Thông báo thay đổi nhân sự điều hành Quỹ Hỗ Tương

THÔNG TIN TỪ HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT QUỸ HỖ TƯƠNG (Gọi tắt là Ban Xét Duyệt) (Về việc: Thay đổi nhân nhân sự điều hành, tên gọi […]
Quỹ Hỗ Tương
22-11-2018

Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ Hỗ Tương

    CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN            HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM                       […]
Quỹ Hỗ Tương