21-08-2018

Đỗ Thị Nhung

THƯ KÝ KIÊM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ NHUNG SĐT: 0982 484 539 EMAIL: nhungdt@minhanhcorp.com Website: […]
BAN ĐIỀU HÀNH
01-01-2017

Đỗ Quỳnh (Kim Hà)

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ QUỲNH (Đỗ Kim Hà) SĐT: ****6261 LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ […]
BAN ĐIỀU HÀNH
22-09-2016

Đỗ Xuân Trường – Chủ tịch CLB DN

CHỦ TỊCH CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ XUÂN TRƯỜNG SĐT: 0913.933.686 EMAIL: LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ 09/2016 NGÀNH NGHỀ, […]
BAN ĐIỀU HÀNH
22-09-2016

Đỗ Thị Hồng Nhi – Tổng thư ký

TỔNG THƯ KÝ CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ HỒNG NHI SĐT: 0967.60.3979 EMAIL: dungthanhdat.sky@gmail.com Website:  LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC […]
BAN ĐIỀU HÀNH