Sau thời gian thông qua quy chế và đi vào hoạt động, tính đến 01/09/2019 Quỹ đã giải ngân hỗ trợ được 05 hồ sơ vay vốn (Phần lãi suất các thành viên sẽ thanh toán trước 3 tháng/1 lần, phần Vốn gốc và lãi còn lại sẽ thanh toán khi đến hạn):

  1. Thành viên Đỗ Bá Thịnh: Vay 50.000.000đ thời hạn 01 năm (04/12/2018-04/12/2019) – Đã thanh toán khoản lãi tới 04/03/2019, còn kỳ lãi 04/06/2019 và 04/09/2019 đã tới hạn nhưng chưa thanh toán
  2. Thành viên Đỗ Bá Thịnh: Vay 50.000.000đ thời hạn 06 tháng (20/02/2019-20/08/2019) – Đã đến hạn thanh toán nhưng chưa hoàn thành việc trả vốn vay và lãi suất
  3. Thành viên Đỗ Thế Nguyên Vũ: Vay 150.000.000đ thời hạn 01 năm (05/03/2019-05/03/2020) – Đã thanh toán các khoản lãi vay đến 09/2019
  4. Thành viên Đỗ Ngọc Dương: Vay 100.000.000 thời hạn 01 năm (07/03/2019-07/03/2020) – Đã tới hạn thanh toán khoản lãi 07/06/2019 và 07/09/2019 nhưng chưa thanh toán
  5. Thành viên Đỗ Mạnh Cường: Vay 100.000.000đ thời hạn 03 tháng (20/04/2019-20/07/2019) – Đã tất toán đầy đủ cả vốn vay và lãi suất

Cập nhập bởi tổ thư ký Quỹ Hỗ Tương

Ghi chú: Số liệu được cập nhập bởi tổ thư ký và tài khoản Quỹ Hỗ Tương. Nếu thành viên nào đã chuyển khoản thanh toán, có thông tin thay đổi mà chưa được cập nhập thì vui lòng liên hệ Tổ thư ký để được hỗ trợ.

Trân trọng !

SĐT: 0911.990.000 Đỗ Hải Thủy

View