23-07-2017

Carvan Sài Gòn – Bình Phước kết nối anh em dòng họ Đỗ (Đậu)

  Ngày 23/07/2017 nhận lời mời từ anh em Họ Đỗ (Đậu) Tỉnh Bình Phước đại diện là anh Đỗ Đình Trường giám đốc kho bạc, […]
HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DN
05-08-2016

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HỒ CHÍ MINH & PHÍA NAM (Giai đoạn 1997 – 2015)

Đã từ lâu tại Tp.Hồ Chí Minh, bà con họ Đỗ (Đậu) rất mong muốn có một nơi quy tụ sinh hoạt dòng họ để tưởng […]
CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM
20-03-2016

Họp mặt truyền thống Họ ĐỖ (ĐẬU) toàn quốc lần thứ 19 xuân Bính Thân 2016 – Kim Quan

Toàn cảnh đại hội họ ĐỖ (ĐẬU) toàn quốc lần thứ 19 xuân Bính Thân 2016 trên quê hương cố PGS Đỗ Tòng-Kim Quan, Thạch Thất, […]
Hoạt động Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM