Đỗ Minh Trí

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM

HỌ VÀ TÊN: ĐỖ MINH TRÍ

SĐT: 091729898

THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2019

NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH: GIÁM ĐỊNH VIÊN ADN – BỘ CÔNG AN

Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM

Read Previous

Đỗ Thị Yến Hương

Read Next

Đỗ Phú Thái

Gọi ngay: 0911 990 000