1. Home
  2. HỘI ĐỒNG

Chuyên mục: Tài trợ, đóng góp

Phát tâm CÔNG ĐỨC MUA ĐẤT – Xây Khu tưởng niệm Thủy Tổ Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và Danh Nhân Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM tại Phường Long Phước, Quận 9

Phát tâm CÔNG ĐỨC MUA ĐẤT – Xây Khu tưởng niệm Thủy Tổ Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam và Danh Nhân Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM tại Phường Long Phước, Quận 9

PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC MUA ĐẤT XÂY KHU TƯỞNG NIỆM THỦY TỔ HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM VÀ DANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM ✅Ngày 02/02/2020 Hội Đồng Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM đã họp bàn…

Read More
DANH SÁCH GHI NHẬN CÔNG ĐỨC – Ủng hộ Lễ đón bằng Di tích lịch sử Mộ Tổ Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

DANH SÁCH GHI NHẬN CÔNG ĐỨC – Ủng hộ Lễ đón bằng Di tích lịch sử Mộ Tổ Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

DANH SÁCH GHI NHẬN CÔNG ĐỨC (Ủng hộ Lễ đón bằng Di tích lịch sử Mộ Tổ Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam) 1/ Anh Đỗ Văn Trắc: 20.000.000đ (Kinh phí tổ chức lễ (10tr) và…

Read More
Danh sách ghi nhận công đức Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía Nam

Danh sách ghi nhận công đức Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM & Phía Nam

HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM & PHÍA NAM DANH SÁCH GHI NHẬN CÔNG ĐỨC 1/ Gia đình Ông Đỗ Văn Trắc & Bà Trần Thị Kim Anh…

Read More
Công đức, tài trợ, đóng góp Họ Đỗ (Đậu) Tp.Hồ Chí Minh

Công đức, tài trợ, đóng góp Họ Đỗ (Đậu) Tp.Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Hiện tại  HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM & PHÍA NAM đã mở tài khoản công đức đồng sở hữu và lập số ghi chép công đức đóng góp của các mạnh thường…

Read More
Danh sách đóng góp tham gia và công đức ngày Đại hội Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) TP.HCM & Phía nam ngày 04/10/2015

Danh sách đóng góp tham gia và công đức ngày Đại hội Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) TP.HCM & Phía nam ngày 04/10/2015

Danh sách đóng góp tham gia và công đức ngày Đại hội Hội đồng Họ Đỗ (Đậu) TP.HCM và Phía nam ngày 04/10/2015 (Danh sách đang cập nhập…) Xin chân thành cảm ơn Quý Ông,…

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000