19-06-2019

Đỗ Quỳnh

THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ QUỲNH SĐT: 0908.19.6261 LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ 09/2016 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC […]
BAN ĐIỀU HÀNH
21-08-2018

Đỗ Thị Nhung

THƯ KÝ KIÊM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ NHUNG SĐT: 0982 484 539 EMAIL: nhungdt@minhanhcorp.com Website: […]
BAN ĐIỀU HÀNH
30-07-2018

Đỗ Thị Hồng Nhi – Tổng thư ký

TỔNG THƯ KÝ CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ HỒNG NHI SĐT: 0901766777 EMAIL: dungthanhdat.sky@gmail.com Website: kenkojsc.com – toidenkenko.com LÀ THÀNH […]
BAN ĐIỀU HÀNH
22-09-2016

Đỗ Xuân Trường – Chủ tịch CLB DN

CHỦ TỊCH CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ XUÂN TRƯỜNG SĐT: 0913.933.686 EMAIL: LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC TỪ 09/2016 NGÀNH NGHỀ, […]
BAN ĐIỀU HÀNH
22-09-2016

Đỗ Hải Thủy – Thư ký

THƯ KÝ KIÊM TRƯỞNG BAN WEBMASTER CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ HẢI THỦY SĐT: 0911.990.000 EMAIL: haithuy1206@gmail.com Website: sodepvietnam.com LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC […]
BAN ĐIỀU HÀNH