Hành trình về nguồn Dâng hương lễ tổ, dự gặp mặt truyền thống Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 22 và kết hợp du xuân thắng cảnh

Hành trình về nguồn Dâng hương lễ tổ, dự gặp mặt truyền thống Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam lần thứ 22 và kết hợp du xuân thắng cảnh

Hội đồng & CLB DN họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM hướng về cội nguồn kết hợp du xuân thắng cảnh 2019 Hân hoan trong không khí hứng khởi mừng ngày Dòng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam…

Read More
Thông báo thay đổi nhân sự điều hành Quỹ Hỗ Tương

Thông báo thay đổi nhân sự điều hành Quỹ Hỗ Tương

THÔNG TIN TỪ HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT QUỸ HỖ TƯƠNG (Gọi tắt là Ban Xét Duyệt) (Về việc: Thay đổi nhân nhân sự điều hành, tên gọi chức danh) Ngày 01 và 02/02/2019 thông qua…

Read More
Đỗ Phú Thái

Đỗ Phú Thái

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ PHÚ THÁI SĐT: 0982535733 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2019 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Đỗ Minh Trí

Đỗ Minh Trí

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ MINH TRÍ SĐT: 091729898 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2019 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More

Đỗ Thị Yến Hương

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ THỊ YẾN HƯƠNG SĐT: 0917787689 HƯƠNG SPA THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2019 NGÀNH NGHỀ, LĨNH…

Read More
Đỗ Văn Khánh

Đỗ Văn Khánh

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ VĂN KHÁNH SĐT: 0937228229 Website: bephanhphuc.vn THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 2019 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC…

Read More
Mừng ngày Phụ nữ 20/10 và Họp mặt định kỳ CLB DN Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM

Mừng ngày Phụ nữ 20/10 và Họp mặt định kỳ CLB DN Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM

CLB DN Họ Đỗ (Đậu) Tp.HCM tổ chức gặp mặt định kỳ và mừng ngày Phụ Nữ 20/10 tại tư gia bác Đỗ Văn Dũng (Bác Dũng nhà gỗ, nhà vườn Quận 9) Ngày quốc…

Read More
Đỗ Duy Minh Trung

Đỗ Duy Minh Trung

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ DUY MINH TRUNG SĐT: 0988540424 Gạch Ống Food & Beer 11 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, Quận Thủ…

Read More
Đỗ Hữu Tài

Đỗ Hữu Tài

THÀNH VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÙNG CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM HỌ VÀ TÊN: ĐỖ HỮU TÀI SĐT: 0909227988 THAM GIA HOẠT ĐỘNG BAN LIÊN LẠC TỪ 15/12/2018 NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC KINH DOANH:…

Read More
Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ Hỗ Tương

Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ Hỗ Tương

       CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN             HỌ ĐỖ (ĐẬU) TP.HCM                            *****      …

Read More
Gọi ngay: 0911 990 000